Pagoda Chinese Restaurant Bangkok Marriott Marquis Queen ‘s Park พาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

Pagoda Chinese Restaurant

ตรวจสอบข้อมูลร้านอาหารคลิกที่นี่

The Pagoda Chinese Restaurant เดอะพาโกด้าไชนีสเรสเตอรองท์ ห้องอาหารจีนของโรงแรมแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen ‘s Park)  ห้องอาหารได้รับแรงบันดาลในการตกแต่งมาจากเจดีย์ของจีนซึ่งแสดงออกถึงความมั่งคั่งร่ำรวยของชาวจีนในอดีต ฝาผนังโดยรอบเป็นลายไม้ฉลุ  หลังคากระเบื้องดินเผาสีเขียว

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_01
%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_03
ห้องอาหารประดับด้วยเครื่องปั้นดินเผาแบบและโคมไฟแบบจีน โต๊ะอาหารสี่รูปทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ เก้าอี้รองด้วยเบาะลายฉลุสีดำแบบจีนตัดกับเบาะพนักพิงสีฟ้าเทอคอยน์ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_02
%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_05
%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_06
พาโกด้าไชนีสเรสเตอรองท์ เป็นห้องอาหารจีนกวางตุ้งเสริฟติมซำในช่วงมื้อเที่ยง(11.30 – 14.30)  ส่วนมื้อเย็นให้บริการแบบเมนูอะลาคาร์ต  เมนูโดดเด่นที่มิสเตอร์เลิฟไดนิ่งเอสประทับใจเป็นพิเศษ คือหมูกรอบ โดยทั่วไปหมูกรอบหลายๆ ร้านจะใช้วิธีทอดจนกรอบ แต่ของที่นี่จะคัดเลือกเนื้อส่วนท้องที่มีความหนานำไปอบและหมักถึงสามครั้งจนหนังกรอบมากแต่ตัวเนื้อยังคงความชุ่มและ นุ่ม

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_011-jpg

ข้าวเหนียวเนื้อปู(Steamed Sticky Rice with crab Meat in Bamboo Basket)  ข้าวเหนียวหุงนุ่มๆ ผสมกับเนื้อปูและเครื่องเทศนำไปอบในหม้อดิน จนมีกลิ่นหอม ให้ความรู้สึกเหมือนทานข้าวผัดกลิ่นหอมแบบจีนแต่ตัวเม็ดข้าวทำจากข้าวเหนียว

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_20
เชฟออสการ์ ปัน (Oscar Pun) เชฟชาวฮ่องกง เป็นเชฟประจำห้องอาหาร ซึ่งมีประสบการณ์ผ่านการทำงานมาทั้งฮ่องกง และสิงคโปร์ร่วม 20 ปีเคยเป็นเชฟห้องอาหาร Lei Gargen ห้องอาหารจีนชื่อดังระดับมิชลินสตาร์ของฮ่องกง ก่อนเชฟจะย้ายมาที่ห้องอาหารพาโกด้านี้เชฟออสการ์ปันเคยทำงานที่ห้องอาหารจีนของโรงแรมแชงกรี-ลา ปักกิ่ง มีส่วนสำคัญที่ทำให้ห้องอาหารที่นั่นได้มิชลินสตาร์

รายการอาหาร

1.ฮะเก๋าปลาทอง   เข่งละ 120++ บาท
ฮะเก๋าปั้นเป็นรูปปลาสวยงามน่าทานตัวแป้งหนึบๆ ไม่เหนียวเคี้ยวได้เพลิน ตัวไส้เป็นกุ้งเด้งปรุงรสกับเครื่องเทศอร่อยเลยครับ

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_07_modify
2.ขนมจีบเป๋าฮื้อ ราคาลูกละ 180++ บาท
ขนมจีบสูตรแป้งบาง กัดคำแรกเจอเนื้อกุ้ง ที่ชุ่มไปด้วยน้ำเครื่องเทศที่หมักมากับกุ้งเข้าไปเต็มปากเต็มคำ ทานคู่กับเป๋าฮื้อ เข้ากันได้ดี
เมนูนี้แนะนำครับ

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_08

3.ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอด 150++ บาท
กัดเข้าไปคำแรกตัวแป้งจะนุ่มๆ ตัดกับความกรอบของแป้งปอเปี๊ยะที่ห่อกุ้งทอดไว้ กุ้งทอดกรอบกำลังดี ทานคู่กับน้ำจิ้มรสหวานทานเพลินหมดจานแบบไม่รู้ตัว

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_10
4.หมูกรอบ  400++บาท
นำเนื้อส่วนท้องที่มีความหนาไปอบและหมักถึงสามครั้ง จนหนังกรอบมากแต่ตัวเนื้อยังคงความชุ่มและนุ่ม หมูกรอบของที่นี่มีถึง 5 ชั้นทานคู่กับมัสตาร์ดแก้เลี่ยนได้ดี เป็นหมูกรอบที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยมีโอกาสได้ทาน

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_12
%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_012-jpg

5.เป็ดปักกิ่งสไตล์ฮ่องกง 1,600++  บาท
เป็ดปักกิ่งของร้านอาหารจีนในเมืองไทย  โดยส่วนใหญ่จะแล่เฉพาะหนังกรอบให้ทานกับตัวแป้ง แต่สูตรของที่นี่นั้นจะแล่เนื้อติดหนัง ทานคู่กับแป้งแพนเค้ก เครื่องเคียงและน้ำจิ้มหวาน ส่วนตัวเนื้อน่องทางร้านจะนำไปทำเมนู “เป็ดย่างซีอิ๊ว” และ  เนื้อส่วนที่เหลือจะนำไปทำเมนู”เนื้อเป็ดผัดขิง”

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_14

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_15

เป็ดย่างซีอิ๊ว
นำเนื้อส่วนน่องมาทำเป็ดย่างซีอิ๊วย่างจนหนังกรอบ ตัวเนื้อยังคงความนุ่ม เมนูนี้รสจะออกรสเค็มนิดๆ ต้องทานคู่กับน้ำจิ้มรสหวานอมเปรี้ยวของร้านจะเข้ากันมาก

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_16
เนื้อเป็ดผัดขิงและต้นหอม

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_17
6.ไก่ทองคำ  1,280++บาท
เมนูนี้ถือเป็นเมนูจีนที่ทำยากนำไก่ไปหมักด้วยเครื่องเทศและใส่เครื่องเทศเข้าไปในตัวไก่จากนั้นห่อด้วยใบบัว ใช้ขนมปังห่ออีกชั้นแล้วนำไปอบจนได้ที่  เวลาทานต้องใช้ค้อนทุบตัวขนมปังให้แตกแล้วค่อยๆ ฉีกขนมปังออก ตัวเนื้อไก่ยังคงความหอมของเครื่องเทศและกลิ่นของใบบัว

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_18
%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_19
7.ข้าวเหนียวเนื้อปู (Steamed Sticky Rice with crab Meat in Bamboo Basket)       1,900++ บาท
ข้าวเหนียวหุงนุ่มๆ ผสมกับเนื้อปูและเครื่องเทศนำไปอบในหม้อดิน จนมีกลิ่นหอม ให้ความรู้สึกเหมือนทานข้าวผัดกลิ่นหอมแบบจีน แต่ตัวเม็ดข้าวทำจากข้าวเหนียว เมนูนี้แนะนำเลยครับอร่อยมาก

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_20
8.ซุปกระเพาะปลาตุ๋นเห็ดมอเรล (Double-Boiled Fish Maw Soup with Morel Mushroom)      680++  บาท
กระเพาะปลาตุ๋นจนนิ่ม มีกลิ่นหอมของเห็ดมอเรลจากยุโรป รสกลมกล่อม

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_21
9.พุดดิ้งมะม่วง    150++   บาท
พุดดิ้งมะม่วงเนื้อเนียนนุ่ม รสหวาน เสริฟคู่กับนมสด ทานคู่กันสดชื่นมากครับ เป็นการปิดมื้ออาหารที่ลงตัว

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84-pagoda-chinese-restuarant-marriott-marquis-queen-s-park_22

พาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ เป็นห้องอาหารจีนโรงแรมห้าดาวกรุงเทพ ที่ทำอาหารจีนได้ถูกปากมิสเตอร์เลิฟไดนิ่งเอส โดยเฉพาะหมูกรอบ และ ข้าวเหนียวเนื้อปู ประทับใจสองเมนูนี้มาก
ก่อนกลับบ้านมิสเตอร์เลิฟไดนิ่งเอสแวะร้านเบเกอรี่ของโรงแรม Siam Tea Room  เพื่อซื้อเค้กมะพร้าวของโปรด และ ขนมปังไว้ทานคู่กับกาแฟเป็นอาหารเช้าวันพรุ่งนี้

coconut-cake
ดูรีวิว  Sunday Brunch Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park กดตาม URL ด้านล่างได้เลยครับ

Bangkok Marriott Marquis Queen ‘s Park Sunday Brunch ซันเดย์บรันซ์ แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

หมายเหตุราคาอาหารยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและเซอร์วิสชาร์จ