เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ

ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไป

  1. เว็บไซต์ lovedinings.com เป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหาร โดยทางเว็บไซต์ไม่ได้้เป็นเจ้าของร้านอาหารใดๆ ที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นข้อมูลของร้านอาหาร เช่น ชื่อร้าน ราคา ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ฯลฯ ของร้านอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละช่วงเวลาโดยทางเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. เนื้อหาบนเว็บไซต์ lovedinings.com อาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา ทางเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงขอข้อมูลเกิดขึ้นขณะที่ผู้ใช้มีการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์และไม่ทราบถึงการเปลี่ยน ให้ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางเวบไซต์พึงกระทำได้ และผู้ใช้ต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้
  3. เนื้อหาและภาพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ lovedinings.com ไม่อนุญาติให้มีการคัดลอก หรือทำซ้ำ
  4. การเผยแพร่เนื้อหา และรูปภาพจากเว็บไซต์ lovedinings.com อนุญาติให้กระทำผ่านการแชร์โดยคัดลอก url ไปวางเพื่อลิงค์เข้ามายังรีวิวบนเว็บไซต์ lovedinings.com หรือผ่านการกดแชร์จากปุ่มแชร์ facebook เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. การใช้งานเว็บไซต์ lovedinings.com เพื่ออ่านรีวิวของร้านอาหารต่างๆ ทางเว็บไซต์จะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้งาน
  2. การแชร์รีวิวจากเว็บไซต์ lovedinings.com ผ่านทาง facebook นั้น ทางเว็บไซต์ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้ใช้งานทั้งสิ้น โดยการยืนยันตัวตนเพื่อแชร์หน้ารีวิวผ่าน facebook เป็นระบบการล็อคอินของทาง facebook เท่านั้น

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

  1. lovedinings.com ไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้ใช้งานเพื่อการอ่านรีวิว ทั้งนี้ประวัติการกด like และแชร์รีวิวผ่าน facebook จะถูกเก็บอยู่บนระบบโซเชียลของ facebook เท่านั้น
  2. ในกรณีที่ lovedinings.com ได้ ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ lovedinings.com เป็นต้น lovedinings.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของ lovedinings.com

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  1. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก lovedinings.com ก็ได้ เพียงจ้งความจำนงให้ทาง lovedinings.com ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งความจำนงผ่านทางอีเมล

การรักษาความปลอดภัยสำหรับและการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. เว็บไซต์ lovedinings.com อาจทำการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ทีมงาน lovedinings.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ lovedinings.com