อาฟเตอร์นูนที เวอร์ทิโก้ทู Afternoon Tea Vertigo Too Banyan Tree Bangkok

Vertigo Too

ตรวจสอบข้อมูลร้านอาหารคลิกที่นี่

เวอร์ทิโก้ทู (Vertigoo Too) รูฟท็อปบาร์เปิดใหม่
ของโรงแรมบันทรีกรุงเทพ

[กดเพื่อเชิญชมรีวิว VERTIGOO TOO ]

มีโปรโมชั่นใหม่ แชมเปญ อาฟเตอร์นูนที (Champagne Afternoon Tea)
โดยเสริฟทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 13.00 – 17.00 น.
อาฟเตอร์นูนทีของเวอร์ทิโก้ทูมี สองเช็ท
1.ชุดน้ำชายามบ่าย ราคา 880++บาท ต่อชุด  รวมชารอนเนอเฟลด์ 1 กา
มีประเภทชาให้เลือกประมาณ 10 กลิ่น ทั้งชารสส้ม,ชาเขียว,ชาหอมมะลิ…

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b9-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5-afternoon-tea-vertigo-too-banyan-tree-bangkok_01

2.แชมเปญ อาฟเตอร์นูนที (Champagne Afternoon Tea)
ชุดน้ำชายามบ่าย ราคา 880++บาท ต่อชุด
เพิ่มแชมเปญ Moët & Chandon Brut Imperial ราคาแก้วละ 1,299++ บาท

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b9-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5-afternoon-tea-vertigo-too-banyan-tree-bangkok_02

ทั้งสองเซ็ทขนมเหมือนกัน ต่างกันที่ตัวแชมเปญ

ขอลงรูปบรรยากาศร้านเวอร์ทิโก้ทูให้ชมกันนะครับ
แต่เป็นบรรยากาศร้านตอนกลางคืน

vertigo-too-banyan-tree-bangkok-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b9-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e_34

vertigo-too-banyan-tree-bangkok-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b9-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e_33

เวอร์ทิโก้ทู ตั้งอยู่ชั้น 60 ของโรงแรม มองเห็นวิวสวยๆของกรุงเทพ
ทั้งวิวสวนลุมพินีอันร่มรื่นย์และวิวฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
เรียกว่าถ้าได้มาทานอาฟเตอร์ทีที่นี่ นอกจากได้ทานขนมอร่อยแล้ว
ยังได้ชมวิวสวยๆ เป็นของแถมอีกด้วย

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b9-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5-afternoon-tea-vertigo-too-banyan-tree-bangkok_04

รายชื่อขนมในเซ็ทอาฟเตอร์นูนที

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b9-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5-afternoon-tea-vertigo-too-banyan-tree-bangkok_menu

Savories
แถวบน  : Cucumber & Cheddar Sandwich with Beetroot Bread , Smoked Salmon and
Cream Cheese Sandwich , Baked Gammon Ham Sandwich & Homemade Chili Jam

แถวล่าง : Egg Mayonnaise Sandwich , Poached Lobster Salad & Tom Yum Dressing
, Chicken Tikka in Pita Bread Pocket

 

Sweets
แถวบน : Opera Cake , Chocolate Mousse , Blueberry Macaroon ,
Rose Wine Jelly & Fruits , Fruit Tartlet,
Strawberries & Crème Anglaise

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b9-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5-afternoon-tea-vertigo-too-banyan-tree-bangkok_05

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b9-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5-afternoon-tea-vertigo-too-banyan-tree-bangkok_07

Scones

Traditional Scone , Black Raisin Scone
Served with Clotted Cream, Strawberry Jam & Butter

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b9-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5-afternoon-tea-vertigo-too-banyan-tree-bangkok_09

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b9-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5-afternoon-tea-vertigo-too-banyan-tree-bangkok_08

หมายเหตุ ราคาอาหารยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและเซอร์วิสชาร์จ