ขนมไหว้พระจันทร์ 2558 แชงกรีลากรุงเทพ ,Moon Cake 2015 Bangkok Shangri-La

Shangri-la Bangkok

ตรวจสอบข้อมูลร้านอาหารคลิกที่นี่

Shangri-La Hotel Bangkok
ขนมไหว้พระจันทร์ของแชงกรี-ลากรุงเทพ ออกแแบบ
กล่องสีพาสเทลสวยหรู  โดยมีกล่องให้เลือกได้ 3 ขนาด
(บรรจุ 4 ชิ้น  6 ชิ้น หรือ 8 ชิ้น)

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-2558-mooncake-2558-shangri-la-hotel-bangkok-%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e_12

และในปี 2558 นี้  ทางแชงกรี-ลากรุงเทพได้ออกขนมไหว้พระจันทร์ขนาดเล็ก
3 รสชาติใหม่ ได้แก่  ชาเขียวและคุกกี้แอนด์ครีม, ไส้เผือกแปะก๊วย
และไส้เกาลัดอัลมอนด์
ซึ่งบรรจุในกล่องสีพาสเทลอย่างละ 2 ชิ้น จำหน่ายในราคา
กล่องละ 688 บาท

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-2558-mooncake-2558-shangri-la-hotel-bangkok-%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e_17

กล่อง 8 ช้ิน(ซ้าย) ,  กล่อง 6 และ 4 ชิ้น (ขวา)

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-2558-mooncake-2558-shangri-la-hotel-bangkok-%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e_11

กล่อง 8 ชิ้น มีสองราคาให้เลือก

8-pieces

ชุดสุขสำราญเปี่ยมวาสนา(โหงวยิ้ง,ทุเรียน,ลูกบัวและถั่วแดง อย่างละ 2 ลูก

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-2558-mooncake-2558-shangri-la-hotel-bangkok-%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e_13

ทุเรียน(ซ้าย) และโหงวยิ้ง (ขวา)

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-2558-mooncake-2558-shangri-la-hotel-bangkok-%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e_14

ลูกบัว(ซ้าย) และถั่วแดง (ขวา)

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-2558-mooncake-2558-shangri-la-hotel-bangkok-%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e_15

กล่อง 6 ชิ้น มี 3 ราคา

6-pieces

ชาเขียวและคุกกี้แอนด์ครีม, ไส้เผือกแปะก๊วย
และไส้เกาลัดอัลมอนด์

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-2558-mooncake-2558-shangri-la-hotel-bangkok-%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e_17

ไส้เผือกแปะก๊วย (ซ้าย) ชาเขียวและคุกกี้แอนด์ครีม(ขวา)

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-2558-mooncake-2558-shangri-la-hotel-bangkok-%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e_18

ไส้เกาลัดอัลมอนด์ (ซ้าย) ไส้ครีม(ขวา)

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-2558-mooncake-2558-shangri-la-hotel-bangkok-%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e_19

กล่อง 4 ชิ้น มี 5 ราคา

4-pieces

โดยกล่องขนาด 4 ชิ้น จะใช้กล่องแบบเดียวกับขนาด 6 ชิ้น แค่เปลี่ยน
ตัวกล่องด้านในเท่านั้น ขนมของชุด 4 ชิ้นจะเป็นขนาดเดียวกับชุด 8 ชิ้น

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-2558-mooncake-2558-shangri-la-hotel-bangkok-%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e_16

ข้อเสนอพิเศษ
รับส่วนลดทันที่ 20% สำหรับใบสั่งซื้อที่มียอดขั้นต่ำ 200,000 บาท
และสั่งจองภายในวันที่   3 สิงหาคม 2558 พร้อมอภินันทนาการสติ๊กเกอร์โลโก้
บริษัทติดบนกล่องขนมไหว้พระจันทร์
สั่งซื้อขนมไหว้พระจันทร์ล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ สายด่วนขนมไหว้พระจันทร์แชงพาเลซ  โทร. 02 206 8605
หรือ โทร. 02 236 9952 โทรสาร 02 237 3724  หรือ
อีเมล: shangpalace.slbk@shangri-la.com
ขนมไหว้พระจันทร์แชงพาเลซ มีจำหน่ายที่
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ห้องคอรันดัม ชั้น 3
(10 ส.ค. – 27 ก.ย. 2558)
สยามพารากอน กูร์เมต์มาร์เก็ต ชั้น G
(9–27 ก.ย. 2558)

รีวิว : ขนมไหว้พระจันทร์ จาก 9 โรงแรมห้าดาวชั้นนำทั่วกรุงเทพ 

http://www.lovedinings.com/review/222/TH