วอเตอร์ไลบรารี่ จามจุรีสแควร์ Water Library Chamchuree Square

Water Library Chamchuree Square

ตรวจสอบข้อมูลร้านอาหารคลิกที่นี่

Water Library Chamchuree Square
ร้านอาหารฝรั่งเศสสไตล์ไฟน์ไดนิ่ง เน้นวัตถุดิบนำเข้าคุณภาพดี
จากแหล่งต่างๆทั่วโลก
โดยมี เชฟเมอร์โค เคลเลอร์ เชฟชาวเยอรมัน
ซึ่งหลงใหลการทำอาหารมาตั้งแต่เด็ก และผ่านประสบการณ์
ในการทำอาหารจากห้องอาหารระดับมิชลินสตาร์มาทั่วโลก

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-water-library-chamchuree-square_5

บรรยากาศของร้านสุดแสนโรแมนติค โดยวางตำแหน่งของบาร์ไว้ตรงกลางร้าน
นำน้ำแร่ซึ่งนำเข้าจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาวางเรียงเป็นชั้นวางทรงสูง สะท้อนกับ
แสงไฟภายในร้านอย่างสวยงาม

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-water-library-chamchuree-square_1

จัดวางโต๊ะติดริมกระจกเรียงเป็นทรงโค้งตามรูปทรงของร้าน
โดยเว้นพื้นที่กลางร้านไว้เป็นทางเดินทำให้ทุกโต๊ะรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัว

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-water-library-chamchuree-square_2

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-water-library-chamchuree-square_3

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-water-library-chamchuree-square_4

เวลาเปิด – ปิด 

กลางวัน : 11:30 – 14:30 น.
เย็น      : 18:00 – 21:30 น. (ร้านปิด 22:00 น.)

เชฟเมอร์โค เคลเลอร์

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-water-library-chamchuree-square_19

—————————————————

รายการอาหาร

ครัวซองและขนมปัง

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-water-library-chamchuree-square_11

1.Lobster bisque (complimentary)

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-water-library-chamchuree-square_13

2.Yellow fin tuna, roasted duck, sauerkraut, cucumber

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-water-library-chamchuree-square_14

3.Pomfret with yam and miso cream

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-water-library-chamchuree-square_15

4.Chef special** Lamb tenderloin, charcoal eggplant,
black garlic, jus

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-water-library-chamchuree-square_17

5. St. Domingue chocolate, passion fruit, meringue

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-water-library-chamchuree-square_18